Loading...

Pastāvīgā ekspozīcija

Pastāvīgā ekspozīcija

Šobrīd muzejam ir trīs pamatekspozīcijas zāles, kas atspoguļo trīs vēsturiskos posmus.

Ebreji Latvijā līdz 1918. gadam

Muzeja ekspozīciju ievada sadaļa, kas veltīta agrīnajam Latvijas ebreju vēstures posmam – no ienākšanas mūsdienu Latvijas teritorijā 16. gadsimtā līdz 19. gadsimtam. Šajā laikā parādījās pirmās ebreju kopienas Piltenē, Aizputē un Rīgā, kā arī citviet, un ebreji aktīvi iesaistījās ekonomiskajā dzīvē, kalpojot par starpniekiem starp muižniekiem, zemniekiem un pilsētniekiem dažādu preču tirgošanā. 19. gadsimtā gandrīz ...
Lasīt vairāk

Ebreji Latvijā 1918.-1941. gadā

Ar Latvijas Republikas dibināšanu ebreji aktīvi iesaistījās jaunās valsts dzīvē, daudzi piedalījās Neatkarības karā, desmitiem tika apbalvoti. Visu demokrātiskā režīma pastāvēšanas laiku ebreju politiskās partijas aktīvi piedalījās vēlēšanās un bija pārstāvētas gan Saeimā, gan pašvaldībās. Ebreju politisko un sabiedrisko dzīvi noteica konkurence starp konservatīvi-reliģiskām, sociāldemokrātiskām un cionistiskām idejām, tās tika iekļautas vairāku partiju programmās, baudot lielu interesi un ...
Lasīt vairāk

Ebreji nacistu okupētajā Latvijā 1941.-1945. gadā

1941. gadā nacistiskā Vācija iebruka Padomju Savienībā un pilnībā okupēja Latvijas teritoriju. Jau pirmās nacistu okupācijas dienas iezīmējās ar diskrimināciju un vardarbību pret ebrejiem, sinagogu grautiņiem, bet 1941. gada jūlijā un augustā notika masveida iznīcināšanas akcijas visā Latvijā, kas pilnībā “attīrīja” no ebrejiem Latvijas provinci, izņemot trīs lielākās pilsētas, kur 1941.-1943. gadā pastāvēja geto. Arī vairākumu šo ...
Lasīt vairāk

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information