Loading...

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

Ebreji Latvijā līdz 1918. gadam

Muzeja ekspozīciju ievada sadaļa, kas veltīta agrīnajam Latvijas ebreju vēstures posmam – no ienākšanas mūsdienu Latvijas teritorijā 16. gadsimtā līdz 19. gadsimtam. Šajā laikā parādījās pirmās ebreju kopienas Piltenē, Aizputē un Rīgā, kā arī citviet, un ebreji aktīvi iesaistījās ekonomiskajā dzīvē, kalpojot par starpniekiem starp muižniekiem, zemniekiem un pilsētniekiem dažādu preču tirgošanā. 19. gadsimtā gandrīz ...
Lasīt vairāk

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information