Loading...

Intervijas

Intervijas

Kopš 2011. gada muzejs “Ebreji Latvijā” rīko etnogrāfiskās un folkloras ekspedīcijas, kā arī lauka pētījumus. Tiek pierakstītas ebreju atmiņas par tradicionālo dzīvi Latgales mazpilsētās pirms Otrā pasaules kara, kā arī neebreju atmiņas un priekšstati par ebrejiem. Par teicējiem galvenokārt izvēlēti cilvēki, kuri dzimuši 20. gadsimta 20. un 30. gados un dzīvojuši Latgalē. Ierakstīti vairāki simti interviju ar neebrejiem latviešu, latgaliešu un krievu valodā, ar ebrejiem – krievu un latviešu valodā, kā arī jidišā.

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information