Loading...

Periodika

Periodika

Pirmā ebreju avīze Latvijā tika izdota 1887. gadā ar nosaukumu “Еврейский Вестник”. Aktīva ebreju preses darbība gan sākās tikai neatkarīgās Latvijas laikā, kad liberālie preses likumi deva iespēju brīvai publicistikai ebreju valodās. No 1920. līdz 1940. gadam iznākošie pastāvīgie ebreju laikraksti un žurnāli ir gandrīz pilnībā ir saglabāti un pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Misiņa bibliotēkā. Tādēļ muzejs galvenokārt fokusējās uz vietējo neperiodisko izdevumu un vienreizējo izdevumu vākšanu un saglabāšanu. Tāpat muzeja krājumā ir neliels skaits ārzemēs izdoto ebreju preses izdevumi. Pārsvarā no Vācijas un Krievijas. Neperiodisko izdevumu klāstā minami kalendāri un almanahi, piemēram, Ebreju tautības Latvijas atbrīvotāju biedrības almanahim, cionistisko organizāciju almanahi, vairāku ebreju biedrību izdevumu publiskie pārskati un darbības ziņojumi. Nozīmīgi ir padomju periodā iznākušie nelegālie „samizdata” izdevumu un neatkarības atjaunošanas laikā un pēc tam tapušie ebreju draudžu, biedrību un skolu izdevumi.

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information