Loading...

Fotogrāfijas

Fotogrāfijas

Muzeja “Ebreji Latvijā” fotogrāfiju krājums atspoguļo ebreju vēsturi Latvijā. Kolekcijā ir fotogrāfijas par ebreju sadzīvi un reliģiskajām tradīcijām, sabiedrisko, kultūras un politisko dzīvi. Atsevišķa tēma ir Otrais pasaules karš un Holokausts. Krājumā ir arī ebreju ievērojamo personību fotogrāfijas.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information